Informasjon

Steffen Epletveit Nilsen

  • 11.03.1981 - 19.09.2023

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: